Tarsus Diyaliz

+90 324 614 68 69
Kurumsal

Kalite Yönetimi

Diyaliz Merkezimiz Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Diyaliz setinde ki Standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Diyaliz seti standartları çerçevesinde sürdürmektedir.

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK;

 • Sağlıkta Kalite Standartları Diyaliz Seti çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Hedeflere, göstergelere yönelik, yapılan çalışmaları, analiz sonuçlarını değerlendirmek.
 • Özdeğerlendirmeler sonucunda diyaliz merkezimizin mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek.
 • Kalite Yönetim Birim çalışanı tarafından takip edilen düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri değerlendirmek.
 • Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişikliklerin takibini yapmak.
 • Sağlıkta Kalite standartları kapsamında eğitimleri yapmak
 • Resmi kuruluşlar tarafından istenen istatistikî verilerin hazırlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesini amacıyla Başhekimliğe göndermek.
 • Her ay sağlık bakanlığının istediği istatistikî verilerin ilgili kuruluşların web sitesinden girişlerini yapmak.
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde hazırlanan; Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek.
 • SKS Diyaliz seti çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve toplantıların takibini yapmak.