Tarsus Diyaliz

+90 324 614 68 69
Kurumsal

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Veri Kanunu

Kişisel verilerin korunması Kanunu kapsamında başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla aşağıda yer alan metin ile sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; Özel Tarsus Diyaliz Merkezi olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Temelleri

 Şirket faaliyet alanımız çerçevesinde tüm mevzuat gerekliliği ile şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulması, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, raporlama, istihbarat, potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlarla ticari faaliyetleri ile ilişkili olarak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılması; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat, kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; şirketimizin ürün/hizmetlerinin sunulabilmesi; akdettiğiniz sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesidir. Bu kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Şirketimizin her türlü faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.

 

Yukarıda Belirtlilen Amaçlarla, Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere medikal şirketleri ile 3. kişiler; kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı, yurtiçi-yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve 3. kişilerdir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 Şirketimizin tüm hizmet birimlerinin müşteri görüşmeleri, web sitemize yapılan dijital başvurular, ürün satış işlemleri, piyasa istihbaratı, sosyal medya, adli kayıtların taranması vb. yöntemler aracılığıyla Şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği/geçebileceği sair kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanabilir.

 

Kişisel Verilerinizin Korunması

Şirketimiz, kişisel verilerinizin korunması konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacağı gibi bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumakla sorumludur. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması, güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na bildirmeyi taahhüt etmektedir.