Merkez Telefon
0324 614 68 69

Çalışma Zamanı
7/24 Saat

Kalite Yönetim Birimi

Ana Sayfa/ Kurumsal Yapı / Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi


Özel Tarsus Diyaliz Merkezinde sağlıkta kalite standartları diyaliz seti kapsamında kalite yönetim birimi çalışmalarıyla hasta ve çalışan güvenliği ile çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması amaçlanmaktadır.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Kalite yönetim birimi sürece dahil tüm ekiplerle kurumun güçlü ya da zayıf yönlerinin tespiti için öz değerlendirme faaliyetleri başlatır.
SKS – Diyaliz (Sağlıkta Kalite Standartları) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
SKS Diyaliz’in uygulanmasına rehberlik eder, değerlendirir ve üst yönetime raporlar.
Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan kontrol sonuçlarını değerlendirir.
SKS Diyaliz çerçevesinde belirlenen tüm komitelere üye olarak katılarak hasta güvenliği ve çalışan güvenliği çalışmalarının kontrol-takip ve sonuçlandırma safhalarında destek ve takipçisi olur.
SKS Diyaliz kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin takibini yapar.
SKS Diyaliz çerçevesinde hazırlanan ve diyaliz merkezimize ait tüm yazılı düzenlemelerin hazırlanmasına öncülük ederek; gerekli takip-kontrol ve sekretaryasını yaparak gereklilik halinde yazılı düzenlemelerin revizyon işlemlerini yapar.
Diyaliz Merkezimizdeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit emek amacıyla bina turlarını organize eder.
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yönetimi, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapar.
Merkezimizde takip etmekte olduğumuz kalite indikatörlerini izler ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır.
Kod uygulamalarını (Kırmızı) düzenli olarak takip eder, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır.
Hizmet sunumuna yönelik tüm verileri değerlendirir.
Hasta / hasta yakını memnuniyet anketinin yapılması / yaptırılmasını sağlar, analiz eder ve durum raporunu üst yönetime aktarır.

Kalite Yönetim Birimi
icon

7/24 Hizmet

Kesintisiz Hizmet

Merkezimizde Diyaliz Hekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı
yönetiminde tecrübeli ve güler yüzlü sağlık ekibimizle
kesintisiz hizmet vermekteyiz. Sağlık ekibimiz diyaliz
konusunda gerekli tecrübeye sahip doktor ve hemşirelerden oluşmaktadır.

icon

Bölgesel Liderlik

Hastalarımızın tercihi

Merkezimiz Diyaliz hizmetlerinde siz değerli hastalarımızın olumlu geri dönüşlerinden ve bölgesel en çok tercih edilen
diyaliz merkezimizi seçmelerinden dolayı gururluyuz.

icon

Bireysel Takip

Özel hasta takip dosyası

Hastalarımızın tedavi takipleri ve rutin tetkiklerini şahsi
dosyalarında ve bilgisayar ortamında saklamaktayız,
Hastalarımıza ayrıca özel bireysel ilgi göstermekte
ve tedavi sürecinde her ihtiyacını karşılamaktayız.

icon

Özel Servis

Kolay ulaşım ile tedavi

Hastalarımızı servis araçlarımızla evlerinden alıp
tekrar evlerine bırakmaktayız. Ayrıca geniş servis
güzergahlarımızla konforlu servis araçlarımızla
hastalarımızı en güvenilir ve yüksek kalitede servis yapmaktayız.